Makalah


Makalah hendaklah berdasarkan kajian berhubung penerapan teori dan penemuan terkini yang berkaitan dengan tema “Bahasa Melayu Bahasa Negara Bangsa” dalam bidang:  • Pensejagatan Bahasa dalam Konteks Bahasa Negara Bangsa;
  • Audit Bahasa ke Arah Pemerkasaan Bahasa Negara Bangsa;
  • Transformasi Bahasa ke Arah Pemerkasaan Bahasa Negara Bangsa;
  • Adicitra Bahasa dalam Konteks Bahasa Negara Bangsa; Linguistik dalam Konteks Bahasa Negara Bangsa; 
  • Bahasa Melayu di Sesawang Maya untuk Pemerkasaan Bahasa Negara Bangsa;
  • Sikap Bahasa dalam Konteks Bahasa Negara Bangsa; 
  • Isu Semasa dalam Usaha Pemerkasaan Bahasa Negara Bangsa;
  • Peranan Tokoh Politik dan Korporat dalam Pemerkasaan Bahasa Negara Bangsa;
  • Pengiklanan dan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Negara Bangsa; dan
  • Bahasa Melayu dalam Industri Kreatif ke Arah Pemerkasaan Bahasa Negara Bangsa. 

.