TemaMakalah hendaklah berdasarkan kajian berhubung penerapan teori dan penemuan terkini yang berkaitan dengan tema utama BMBA dalam bidang yang berikut:

 • Pensejagatan Bahasa dalam Konteks BMBA;
 • Audit Bahasa ke Arah Pemerkasaan BMBA;
 • Transformasi Bahasa Ke Arah Pemerkasaan BMBA;
 • Adicitra Bahasa dalam Konteks BMBA;
 • Linguistik dalam Konteks BMBA;
 • Bahasa Melayu di Sesawang Maya untuk Pemerkasaan BMBA;
 • Sikap Bahasa dalam Konteks BMBA;
 • Isu Semasa dalam Usaha  Pemerkasaan BMBA;
 • Peranan Tokoh Politik dan Korporat dalam Pemerkasaan BMBA;
 • Bahasa Melayu dalam Industri Kreatif ke Arah Pemerkasaan        BMBA.
 • BMBA dalam pelbagai disiplin ilmu (Pendidikan, Kejuruteraan, Perubatan, Ekonomi Sains, Matematik, Teknologi, Pertanian, Alam Sekitar, Politik, Kemanusiaan, Maritim, dan sebagainya);
 • BMBA dalam Industri Pelancongan dan Hospitaliti 
 • BMBA dalam Media Digital; dan
 • BMBA dalam Media Massa.

Kertas kerja yang disediakan dengan subtema “Bahasa Melayu sebagai Bahasa ASEAN dalam Aspek Linguistik” dalam bidang Fonologi; Semantik; Terminologi; Leksikografi; Sosiolinguistik; Psikolinguistik; Etimologi; Wacana; Stilistik; dan Dialektologi turut dialu-alukan.